Mijn Letselschadeadvocaat

daar word je beter van!!!

Ook in uw regio

gratis intake en
eerste advies!
bel 040 - 20 40 500
of vul het formulier in

Algemeen

U wordt met raad en daad bijgestaan bij het verhalen van uw letselschade of claimen van uw verzekeringsuitkering. Dit gedurende het gehele letselschadetraject en vanaf dag 1.

Persoonlijke, betrokken en specialistische begeleiding
U krijgt een persoonlijke, betrokken en specialistische begeleiding van a tot z. U als letselslachtoffer staat daarbij centraal. U dient immers voor zoveel als mogelijk in de situatie gebracht te worden waarin u het voorval weggedacht zou zijn komen te verkeren. Alle te ondernemen stappen worden met u afgestemd.

Alle verhaalsmogelijkheden worden bezien
Uw persoonlijk verhaal en situatie wordt dan ook goed geinventariseerd, alle verhaalsmogelijkheden worden besproken en de te verhalen schade wordt zorgvuldig en volledig vastgesteld. Indien inschakeling van derden nodig is zal dit in overleg met u plaatsvinden. Te denken valt aan een medisch adviseur, arbeidsdeskundige of rekenkundige.

Ook bij een geschil met uw verzekeraar of problemen bij de reintegratie of onverhoopt ontslag wordt u bijgestaan. Indoen nodig worden er procedures in het kader van diverse sociale zekerheidskwesties (ZW, WIA, Wmo, etc) opgestart. Dit na en in overleg met u.

Adequate bevoorschotting wordt bewerkstelligd
Bij de behandeling van uw letselzaak wordt uiteraard regelmatig de door u reeds geleden alsmede in de nabije toekomst te lijden schade geinventariseerd. Dit om zorg te kunnen dragen voor voldoende bevoorschotting op uw claim. Alles zal in het werk gesteld worden om uw inkomen uit loondienst dan wel uit het eigen bedrijf op peil te houden. Ook uw gemiste doorgroeimogelijkheden worden geinventariseerd.

Specialistische kennis en hoge klanttevredenheid
Door het volgen van diverse opleidingen waaronder de postdoctorale Grotius Opleiding Personenschade alsmede lidmaatschap van de Vereniging van Letselschadeadvocaten (LSA), Vereniging Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP) alsmede de Werkgroep Artsen Advocaten (WAA) bent u verzekerd van kennis op het hoogste niveau. De specialisatieverenigingen stellen strenge eisen aan hun leden en verplichten tot permanente bijscholingen. Hierdoor wordt de juridische kwaliteit van dienstverlening gegarandeerd. Daarnaast staat de persoonlijke begeleiding en betrokkenheid hoog in het vaandel, hetgeen leidt tot een hoge mate van klanttevredenheid. Uw claim is derhalve in goede handen.

Advocaatkosten worden verhaald
Indien u wilt weten of uw letselschadezaak op kosten van de wederpartij behandeld kan worden vul dan vrijblijvend het contactformulier in of neem telefonisch contact op voor meer informatie.
© Wim Hegge 2014 Disclaimer PowerStudio