Mijn Letselschadeadvocaat

daar word je beter van!!!

Ook in uw regio

gratis intake en
eerste advies!
bel 040 - 20 40 500
of vul het formulier in

No cure No pay

Aansprakelijkheid staat vast

Als letselschadeslachtoffer kunt u zich op kosten van de aansprakelijke partij laten bijstaan door een letselschadeadvocaat. De advocaatkosten dienen immers eveneens te worden vergoed. Er is derhalve als het ware sprake van kostenloze rechtshulp. Er is daarom geen reden voor u als letselschadeslachtoffer om 15% of zelfs meer af te staan in het kader van zogeheten No cure No pay-afspraken die niet advocaten/schaderegelaars vaak met u proberen te maken. U staat alsdan geheel onverplicht 15% of meer af van de u toekomende schade (waaronder uw schade wegens 'inkomstenderving', huishoudelijke hulpbehoefte, smartengeld, wettelijke rente, etc).

Bovendien kan een letselschadeadvocaat u bijstaan in een gerechtelijke procedure. Wist u dat de kosten van een deelgeschillenprocedure voor rekening van de aansprakelijke partij komen. Reden te meer om voor een letselschadeadvocaat te kiezen.

Aansprakelijkheid is onzeker

Mocht de aansprakelijkheid onzeker zijn bestaat overigens vaak de mogelijkheid om een beroep te doen op van overheidswege gefinancierde rechtshulp. De kosten die voor eigen risico en rekening zouden kunnen komen zijn alsdan zeer beperkt. Zie voor meer informatie www.rvr.org. Mocht u niet in aanmerking kunnen komen voor gefinancierde rechtshulp bestaat de mogelijkheid om een prijsafspraak op maat te maken.
© Wim Hegge 2014 Disclaimer PowerStudio