Mijn Letselschadeadvocaat

daar word je beter van!!!

Ook in uw regio

gratis intake en
eerste advies!
bel 040 - 20 40 500
of vul het formulier in

Algemeen

Schade tengevolge van bijvoorbeeld een ongeval, een gewelds- of zedendelicht of een medische fout kan aanzienlijk zijn.

Aantoonbare schade

De directe schade zoals de autoschade of fietschade, kledingschade, medische kosten, reiskosten en dergelijke zijn de eerste schadelijke gevolgen.
 
Verlies aan arbeidscapaciteit
 
Door verlies aan arbeidscapaciteit kunt u schade lijden wegens huishoudelijke hulpbehoefte, verlies aan verdienvermogen ('inkomstenderving'), verlies een zelfredzaamheid, verlies aan zelfwerkzaamheid en verlies aan verdienvermogen ('inkomstenderving'). Dit kan tijdelijk of blijvend zijn. In het laatste geval dient ook de toekomstschade vastgesteld te worden. Daartoe wordt vaak de hulp ingeroepen van rekenkundige bureaus die op basis van de door uw advocaat samen met u geinventariseerde uitgangspunten de schade becijferen.

Smartengeld

Naast materiele schade kunt u ook aanspraak maken op immateriële schade (smartengeld).

Wettelijke rente
 
Over alle schade dient wettelijke rente vergoed te worden. Dit indien er onvoldoende voorschotten worden verstrekt door de aansprakelijke partij respectievelijk diens aansprakelijkheidsverzekeraar.

Schadeverhaal op kosten van de schadeverzoorzaker

Omdat schadeberekening niet eenvoudig is heeft u als slachtoffer recht op hulp van een letselschadeadvocaat om er voor te zorgen dat alle schade geclaimd en vervolgens vergoed wordt. De advocaatkosten dienen door de aansprakelijke partij te worden vergoed. 'No cure no pay' is derhalve niet in uw voordeel.
 
In beginsel dient de te claimen schade voor zoveel mogelijk onderbouwd te worden met bewijsstukken. Het verdient dan ook aanbeveling om alle rekeningen/nota's die u tengevolge van het ongeval ontvangt zorgvuldig te bewaren en aan uw advocaat beschikbaar te stellen.
 
Het is in uw belang de mogelijke schadelijke gevolgen in een zo vroeg mogelijk stadium in onderling overleg te (laten) inventariseren en te begroten. De bij mijnletselschadeadvocaat aangesloten gespecialiseerde letselschadeadvocaten kunnen u daarbij optimaal behulpzaam zijn. Dit teneinde te voorkomen dat er schadeposten over het hoofd gezien zouden worden en of onderbelicht zouden blijven. Dit op kosten van de aansprakelijke partij. Bel vandaag nog voor vrijblijvend advies.
© Wim Hegge 2014 Disclaimer PowerStudio