Mijn Letselschadeadvocaat

daar word je beter van!!!

Ook in uw regio

gratis intake en
eerste advies!
bel 040 - 20 40 500
of vul het formulier in

Arbeidsongeschikheidsverzekering(AOV)

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is een verzekering die tot uitkering komt indien er sprake is van gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheid.

Eigen beroep of passend beroep

De verzekerde arbeidsongeschiktheid kan het eigen beroep zijn, waarbij voor de bepaling van het arbeidsongeschiktheidspercentage enkel gekeken wordt naar het verzekerde eigen beroep. Sommige polissen nemen bij de beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid ook andere beroepen in ogenschouw. Er wordt alsdan tevens bekeken of u voor andere functies/beroepen arbeidsgeschikt bent.

Mate van arbeidsongeschiktheid

De mate van arbeidsongeschiktheid wordt beoordeeld door een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige. Beiden worden door de verzekeraar ingeschakeld. In sommige gevallen vinden er medische expertises plaats.
 
Tijdig advies inwinnen

Heeft u twijfels of de wijze van beoordeling van de arbeidsongeschiktheid wel correct plaatsvindt? Dan kunt u beter tijdig een advocaat inschakelen. Immers het voorkomen van problemen is beter (en vaak goedkoper) dan het genezen ervan. Bel gerust of vul het contactformulier in voor vrijblijvend advies.
© Wim Hegge 2014 Disclaimer PowerStudio