Mijn Letselschadeadvocaat

daar word je beter van!!!

Ook in uw regio

gratis intake en
eerste advies!
bel 040 - 20 40 500
of vul het formulier in

Ongevallenverzekering

Indien zich een personenschade voordoet als gevolg van een ongeval dient geinventariseerd te worden of door het slachtoffer zelf en of een of meer derde(n) een ongevallenverzekering is afgesloten, die tot uitkering dient te komen.
 
Diverse soorten ongevallenverzekeringen

Er zijn, naast de persoonlijke ongevallenverzekering, diverse andere ongevallenverzekeringen, onder andere:
- Ongevallen-inzittendeverzekering voor motorrijtuigen
- Schoolongevallenverzekering
- Gezinsongevallenverzekering-
- Ongevallenverzekering als onderdeel van de reisverzekering
- Collectieve ongevallenverzekering van de werkgever ten behoeve van de werknemers
- ...

Een ongevallenverzekering keert enkel uit indien er sprake is van een ongeval waardoor letsel is opgelopen dat geneeskundig vast te stellen hetwelk enig en rechtstreeks gevolg van de letseloorzaak is.

Vervaltermijnen

De meeste ongevallenverzekeringen kennen vervaltermijnen. Zowel een vervaltermijn voor de melding van het schadevoorval alsmede een termijn waarbinnen geageerd dient te worden tegen een door de ongevallenverzekeraar definitief ingenomen standpunt. De gevolgen van het verstrijken van de vervaltermijn zijn verstrekkend. Verval van ieder recht op uitkering is niet denkbeeldig.

Laat u derhalve tijdig adviseren. Neem vandaag nog telefonisch contact op of vul het contactformulier in voor vrijblijvend advies.
© Wim Hegge 2014 Disclaimer PowerStudio