mijn letselschade advocaat

daar word je beter van!

Advocaat Hegge geeft u gratis een eerste advies, bel nu 040 - 400 28 70

Begeleiding

Algemeen

U wordt met raad en daad bijgestaan bij het verhalen van uw letselschade of claimen van uw verzekeringsuitkering. Dit gedurende het gehele letselschadetraject en vanaf dag 1.

Persoonlijke, betrokken en specialistische begeleiding
U krijgt een persoonlijke, betrokken en specialistische begeleiding van a tot zU als letselslachtoffer staat daarbij centraal. U dient immers voor zoveel als mogelijk in de situatie gebracht te worden waarin u het voorval weggedacht zou zijn komen te verkeren. Alle te ondernemen stappen worden met u afgestemd.

Alle verhaalsmogelijkheden worden bezien
Uw persoonlijk verhaal en situatie wordt dan ook goed geïnventariseerd, alle verhaalsmogelijkheden worden besproken en de te verhalen schade wordt zorgvuldig en volledig vastgesteld. Indien inschakeling van derden nodig is zal dit in overleg met u plaatsvinden. Te denken valt aan een medisch adviseur, arbeidsdeskundige of rekenkundige.

Ook bij een geschil met uw verzekeraar of problemen bij de re-integratie of onverhoopt ontslag wordt u bijgestaan. Indoen nodig worden er procedures in het kader van diverse sociale zekerheidskwesties (ZW, WIA, Wmo, etc) opgestart. Dit na en in overleg met u.

Adequate bevoorschotting wordt bewerkstelligd
Bij de behandeling van uw letselzaak wordt uiteraard regelmatig de door u reeds geleden alsmede in de nabije toekomst te lijden schade geïnventariseerd. Dit om zorg te kunnen dragen voor voldoende bevoorschotting op uw claim. Alles zal in het werk gesteld worden om uw inkomen uit loondienst dan wel uit het eigen bedrijf op peil te houden. Ook uw gemiste doorgroeimogelijkheden worden geïnventariseerd.

Specialistische kennis en hoge klanttevredenheid
Door het volgen van diverse opleidingen waaronder de postdoctorale Grotius Opleiding Personenschade alsmede lidmaatschap van de Vereniging van Letselschadeadvocaten (LSA), Vereniging Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP) alsmede de Werkgroep Artsen Advocaten (WAA) bent u verzekerd van kennis op het hoogste niveau. De specialisatieverenigingen stellen strenge eisen aan hun leden en verplichten tot permanente bijscholingen. Hierdoor wordt de juridische kwaliteit van dienstverlening gegarandeerd. Daarnaast staat de persoonlijke begeleiding en betrokkenheid hoog in het vaandel, hetgeen leidt tot een hoge mate van klanttevredenheid. Uw claim is derhalve in goede handen.

Advocaatkosten worden verhaald
Indien u wilt weten of uw letselschadezaak opkosten van de wederpartij behandeld kan worden vul dan vrijblijvend het contactformulier in of neem telefonisch contact op voor meer informatie.

Stappenplan

De in het letselschadetraject te ondernemen stappen zullen altijd transparant met u worden afgestemd en met u worden gecommuniceerd. Navolgende stappen worden doorlopen:

Stappenplan
1. Vrijblijvend intakegesprek
2. Eerste beoordeling schadelijke gevolgen en verhaalsmogelijkheden
3. Aansprakelijk stellen wederpartij(en)
4. Begeleiding en hulp bij het letselschadetraject
5. Inventariseren letsels
6. Inventariseren materiele schade en smartengeld
7. Bewerkstelligen bevoorschotting op schade
8. Inschakelen derde (medisch adviseur, arbeidsdeskundige, ... )
9. Beproeven minnelijke regeling
10. Indien nodig na en in overleg opstarten procedures


Te beantwoorden vragen
Met de voorgaande stappen worden de voor de letselschaderegeling volgende vier hoofdvragen beantwoord:

1. Is er een aansprakelijke partij?
2. Is er tengevolge van het voorval letsel opgelopen?
3. Is er tengevolge van het ongevalsletsel sprake van klachten en beperkingen die het ongevalsletsel weggedacht niet aanwezig zouden zijn en of in de toekomst zich niet zouden hebben gemanifesteerd?
4. Is er tengevolge van het ongevalsletsel en de daaruit voortvloeiende klachten en beperkingen sprake van schade die redelijkerwijs aan de aansprakelijke partij toegerekend dient te worden?

Het lijken vier eenvoudige vragen, maar de beantwoording is vaak lastiger dan gedacht.

Recht op hulp bij letselschade op kosten van wederpartij
Niet voor niets heeft u als letselslachtoffer recht op deskundige hulp bij het verhalen van uw schade. De advocaatkosten dienen vergoed te worden door de aansprakelijke wederpartij.

Wilt u meer weten over uw verhaalsmogelijkheden vul het contactformulier in of bel direct voor meer vrijblijvende informatie.